Archiwum

Archive for Grudzień 2012

Zawiało HTML5 i JavaScriptem w Windows 8–kontrolki i interfejs

Grudzień 30, 2012 Dodaj komentarz

Kontrolki

Razem z frameworkiem WinJS otrzymujemy zestaw kontrolek, który jest podobny do tego, jaki otrzymują programiści XAML/C#.

image

Kontrolki definiujemy w kodzie w następujący sposób:

image

Mając możliwość dodatkowo zdefiniować opcji startowych:

<div data-win-control="WinJS.UI.DatePicker"

data-win-options="{maxYear: 2025}"></div>

Powyższa kontrolka prezentuje się następująco:

image

Kontrolka WinJS to jeden lub więcej elementów HTML, które są opakowane logiką w JavaScript oraz ostylowane za nas.

Taką kontrolkę możemy wyszukać w drzewie obiektów, m.in. wykorzystując getElementById.

Interfejs

Aplikacje, które budujemy muszą wspierać trzy różne widoki:

· Pełnoekranowy

· Zwinięty (szerokość 320px)

· Wypełniony (pozostałość miejsca na ekranie po widoku zwiniętym).

Widokiem niewymaganym jest widok portretowy. Rozkład widoków prezentuję poniżej:

image

Wchodząc do pliku default.css widzimy Media Query, które pozwalają na przełączanie się styli między poszczególnymi trybami. Możemy dla przykładu zdefiniować tę samą klasę, a o odmiennych wartościach dla poszczególnych trybów:

@media screen and (-ms-view-state: fullscreen-landscape) {

.klasa {

background-color: green;

}

}

@media screen and (-ms-view-state: filled) {

.klasa {

background-color: red;

}

}

@media screen and (-ms-view-state: snapped) {

.klasa {

background-color: yellow;

}

}

Dodatkowo budując interfejs musimy pamiętać o obsłudze wielu rozdzielczości ekranu. Uruchamiając symulator mamy do wyboru parametry od 1024px do 2560px. Budując interfejs zgodny z tak wielkim rozrzutem rozdzielczości musimy budować interfejs w oparciu o grafiki wektorowe, które w HTML są opisywane w jezyku SVG, albo wykorzystać grafiki zwykłe (jpg, png) w sposób specjalnie zaprojektowany dla Windows.

System Windows 8, klasyfikuje grafiki zwykłe w 3-ch grupach.

image

I przełącza się między nimi automatycznie w zależności od rozdzielczości ekranu użytkownika. Budując aplikację powinniśmy dostarczyć grafiki w trzech różnych formatach (rozdzielczościach) tak by dopasowały się do ekranu użytkownika w jak najlepszy sposób.

Sposób doboru właściwej grafiki jest bardzo prosty. W swoim kodzie wpisujemy, że chcielibyśmy zaprezentować użytkownikowi grafikę w następującej postaci:

<img src="/Obrazki/obrazek.jpg"/>

System jednak poszuka w katalogu obrazka o nazwie:

· obrazek.scale-100.jpg lub

· obrazek.scale-140.jpg lub

· obrazek.scale-180.jpg.

W zależności od rozdzielczości ekranu i gęstości pikseli jaką ma użytkownik na swoim urządzeniu.

Podsumowując ten mini przegląd HTML dla Windows 8

Podsumowując HTML5 i JavaScript otrzymały całkiem nowe życie wraz Windows 8. To już nie jest prosty język skryptowy, to potężna wtyczka do świata systemu operacyjnego, która pozwala budować aplikacje funkcjonalne na równi z tym, co mogą zrobić programiści C# czy Visual Basic.

Jednak powinniśmy być ostrożni w Naszych osądach i podchodzić to tej technologii z rezerwą pamiętaj o tym, że to dopiero wersja 1.0. Jak wiele języków ten też się zmieni, pod ugięciem użytkowników, którzy używają technologii, na co dzień.
Najważniejsze w tym jest to, że zyskują tutaj programiści świata internetowych aplikacji, którzy mogą teraz tworzyć aplikacje dla systemu Windows 8.

Zawiało HTML5 i JavaScriptem w Windows 8–urządzenia i uprawnienia

Grudzień 27, 2012 Dodaj komentarz

Dostęp do urządzeń zaprezentuję na przykładzie kamerki internetowej, wbudowanej często w tablety i komputery PC. W systemie Windows 8 aplikacja nie ma bezpośredniego dostępu do sprzętu, dlatego jeżeli chcemy uzyskać film lub zdjęcie musimy zwrócić się do sytemu z prośba o przekazanie takich danych. Wtedy system wyświetla z góry zdefiniowane okno, w którym prosi użytkownika o odpowiednie dane, które później przekazuje Nam, aplikacji.

Najpierw musimy poinformować system Windows o tym, że w Naszej aplikacji będziemy korzystać z kamerki internetowej, robimy to klikając na plik package.appxmanifest w Solution Explorer. Otworzy nam się okno, w którym powinniśmy przejść na zakładkę Capabilities i zaznaczyć Webcam jako element, do którego będziemy chcieli uzyskać dostęp.

Następnie przechodzimy do pliku default.html i dodajemy w body znacznik, w którym wyświetlimy zdjęcie oraz przycisk, który aktywuje mechanizm

<img alt="photo" id="photo"/>

<input id="takePhoto" type="button" value="Take a photo" />

Następnie przejdźmy do pliku default.js, w którym dopiszmy zdarzenie dla przycisku:

document.getElementById("takePhoto")

.addEventListener("click", function() {

var camera = new Windows.Media.Capture.CameraCaptureUI();

camera.captureFileAsync(Windows.Media.Capture.CameraCaptureUIMode.photo)

.done(function(photo) {

document.getElementById("photo").src = URL.createObjectURL(photo);

});

});

Kod ten realizuje następujące rzeczy:

· Szukamy w drzewie obiektów takePhoto i przypisujemy do obsługę zdarzenia kliknięcia.

· Zdarzenie kliknięcia inicjalizuje klasę Windows Runtime Windows.Media.Capture.CameraCaptureUI. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia, że jesteśmy w JavaScript, otrzymujemy dostęp do klasy Windows RT, której instancje tworzymy na potrzeby naszego kodu.

· Obiekt kamery camera, posiada metodę captureFileAsync, która w asynchroniczny sposób wywoła specjalne okno systemu Windows i zapyta użytkownika o zdjęcie. Na końcu asynchronicznej metody dodaliśmy tak zwany promise done, który mówi o tym, że jak zakończymy wykonywanie metody captureFileAsync przejdziemy do wywołania kolejnej funkcji zdefiniowanej w środku done.

· Funkcja zdefiniowana w done, przypisuje zdjęcie do obrazka wyszukanego w drzewie obiektów.

Użytkownik klikając przycisk i aktywując naszą logike otrzyma zapytanie od systemu operacyjnego czy zezwala naszej aplikacji na dostęp do kamery:

image

po czym otrzyma okno, w którym może stworzyć zdjęcie i je udostępnić aplikacji.

Jeżeli użytkownik wyrazi na coś zgodę, w każdej chwili może odznaczyć to pozwolenie w specjalnym pasku wysuwanym z prawem strony ekranu klikając na Settings

image

I wybierając Permissions

image

Jeżeli chcielibyśmy otrzymać dostęp do pozycji użytkownika możemy użyć mechanizmu, który jest w stanie namierzyć komputer przy użyciu urządzenia GPS, wspierając się sieciami komórkowymi i sieciami WiFI w okolicy.

Tutaj scenariusz jest bardzo podobny, należy udać się do pliku manifestu i na zakładce Capabilities zaznaczyć uprawnienie Location by móc uzyskać dostęp do pozycji użytkownika.

Następnie należy napisać kod, który uruchomi cały mechanizm:

var location = new Windows.Devices.Geolocation.Geolocator();

location.getGeopositionAsync().done(function(position) {

var lat = position.coordinate.latitude;

var long = position.coordinate.longitude;

});

Powyżej stworzyliśmy zmienną location, do które przypisana została klasa lokalizatora z Windows Runtime, następnie dodana została implementacja mechanizmu pobierającego lokalizacje przy użyciu asynchronicznej metody getGeopositionAsync i promise done, który poczeka na pobranie lokalizacji, po czym uruchomi zdefiniowaną w sobie funkcję przypisującą do zmiennych wysokość i szerokość geograficzną.
W bardzo podobny sposób możemy zbudować dostęp do akcelerometru, jeżeli mamy takowe urządzenie w komputerze lub tablecie. Wystarczy stworzyć obiekt urządzenia:

var accelerometer = Windows.Devices.Sensors.Accelerometer.getDefault();

accelerometer.addEventListener("readingchanged", function (e) {

var accelX = e.reading.accelerationX;

var accelY = e.reading.accelerationY;

var accelZ = e.reading.accelerationZ;

});

W następnym odcinku powiem trochę o dzieleniu się informacjami z innymi aplikacjami. Zapraszam.

Zawiało HTML5 i JavaScriptem w Windows 8

Grudzień 26, 2012 Dodaj komentarz

Możemy być zwolennikiem albo przeciwnikiem firmy Microsoft i tego, co robi, ale nie możemy zaprzeczać temu, że Windows 8 to rewolucja. Rewolucja, która widoczna jest w postawie firmy, po raz pierwszy od kilku lat odmiennej i niebojącej się diametralnych często ryzykownych zmian oraz rewolucja dla konsumentów, którzy do ręki dosłownie dostają system funkcjonalnie zbliżony do tego, co znali z przeszłości, ale nacechowany nowoczesnym design’em i nastawiony bardzo silnie na świat mobilny.

Jeszcze kilka lat temu nikt by się nie spodziewał, że technologia internetowa HTML będzie podstawą do budowania aplikacji. Dzisiaj, kiedy wojna przeglądarek to świat codzienny, na stół karty wykłada firma Microsoft inwestując setki tysięcy dolarów w technologię, która dotychczas rewolucjonizowała Internet.

Lata stagnacji na rynkach mobilnych i przespania momentu zwrotu użytkowników w kierunku tabletów spowodowały, że firma zrobiła kilka ryzykownych posunięć na planszy zwanej ekosystemem dla programistów, bulwersując, łamiąc konwencje i przyzwyczajenia jednocześnie stawiając na odświeżoną paletę technologii i API dla programistów bez brzemienia dawnych czasów, poprzednich wersji systemów z pod znaku okienek.

Oto dzisiaj mamy system, który jest dobry dla każdego, użytkownikom zapewniając rozrywkę na komputerze i tablecie, a programistom dając narzędzia i sklep, jako formę dystrybucji aplikacji, które możemy pisać w technologiach, z których korzystamy, na co dzień w pracy – od języków zarządzanych takich jak C# i Visual Basic po HTML i JavaScript, które dotychczas rządziły w Internecie.

To początek wojny o programistów, którzy mają się przyczynić do budowania wspólnego ekosystemu wokół technologii, która jest dziś na topie. Kilka następnych storn będzie opisywało propozycję firmy Microsoft dla programistów HTML, JavaScript i CSS, którzy zamknięci w świecie przeglądarek mogą rozprostować nogi i wbiec do środka systemu operacyjnego i wchodzić z nim w interakcje dając użytkownikom nowe aplikacje użytkowe oraz gry.

Windows 8 wprowadza model dystrybucji aplikacji w ramach Sklepu Microsoft Store, który pozwala instalować aplikacje zgodne z architekturą Intel 32/64bit oraz ARM. Ze względu na potrzebę obsługi różnych architektur procesorów został wprowadzony kompletnie nowy framework do pisania aplikacji, który nazywa się Windows Runtime (RT). Framework dba o projekcję swoich możliwości do języków zarządzanych i internetowych, przez co piszą w każdym z nich mamy wrażenie, że używamy tych samych elementów.

Podstawy środowiska

Umiejąc programować w HTML5, JavaScript i i CSS3 możemy używać składni już nam znanej, a przy okazji budować aplikacje oparte o mechanizmy znane tylko z systemu Windows. Czyni to naszą naukę łatwiejszą, bo musimy się douczyć tylko nowych elementów Windows 8 i ich projekcji dla JavaScript, który będzie służył nam do pisania logiki.

Budowanie aplikacji możemy oprzeć o płatną lub bezpłatną wersję Visual Studio. Na potrzeby tego artykułu można używać wersji bezpłatnej do użytku komercyjnego, która jest dostępna pod następującym adresem http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

Pierwszy program tworzymy uruchamiając Visual Studio i wybierając z menu File->New project

image

Oraz wybierając JavaScript i Windows Store. Na potrzeby artykułu będziemy wybierać szablon Blank App, który nie zawiera żadnych gotowych okien, mechanizmów i styli, przez co jest idealny do prezentacji przykładów – nie ma nadmiarowych elementów, które przeszkadzałyby w zrozumieniu istoty platformy.

Po stworzeniu projektu widzimy w Solution Explorer wstępną zawartość projektu, która jest złożona z:

image

· .css – pliki zawierające style definiujące wygląd. Dozwolona wersja CSS to 3.

· .png – obrazki wykorzystywane w aplikacji. Możemy również dołączać pliki jpg i bmp.

· .js – pliki definiujące logikę aplikacji.

· .pfx – tymczasowy certyfikat, służący do podpisania aplikacji.

· .html – pliki definiujące szkielet widoków.

· .appxmanifest – plik definiujący funkcjonalność oraz uprawnienia Naszej aplikacji.

Projekt uruchamiamy wciskając klawisz F5 lub używając menu kontekstu uruchomienia dostępnego w oknie Visual Studio. Warto nadmienić, że aplikacja może być uruchomiona na lokalnym komputerze, zdalnym komputerze oraz w symulatorze systemu Windows 8.

image

· Local machine – instalacja aplikacji i uruchomienie na komputerze lokalnym.

· Remote machine – instalacja aplikacji i uruchomienie na komputerze zdalnym. To jedyna możliwość na podpięcie do Visual Studio tabletu z procesorem ARM i debugowanie aplikacji.

· Simulator – instalacja aplikacji na komputerze lokalnym, uruchomienie aplikacji w symulatorze. Symulator loguje się do lokalnego systemu na sesję zerową protokołem RDP, przez co posiada dostęp do wszystkich dotychczas zainstalowanych aplikacji

image

Symulator pozwala między innymi na testowanie aplikacji w różnych rozdzielczościach ekranu przy różnej gęstości pikseli (DPI), dzięki czemu możemy profilować i niwelować błędy w Naszej aplikacji nie posiadając stosownego sprzętu.

Podstawowy plik HTML, jaki otrzymujemy ma następującą zawartość

image

Wyjaśnijmy, co oznaczają poszczególne składowe:

· DOCTYPE definiuje dokument, jako HTML5.

· Biblioteki WinJS, który jest zestawem narzędzi, kontrolek i styli linkujemy przez specjalny prefiks // oznaczający ścieżkę wspólną dla wszystkich aplikacji Windows 8. Pliki te nie znajdują się bezpośrednio w projekcie.

· Dokument pozwala podłączyć własne style i pliki javascript

· Aplikacje Windows 8 pozwalają na używanie dotychczas znanych frameworków web-owych takich jak jQuery, jQueryUI czy…

· Szkielet projektu jest budowany przy użyciu zwykłych elementów dostępnych w ramach HTML5 i obsługiwanych przez Internet Explorer 10.

Do kompletu warto przyjrzeć się zawartości pliku JavaScript, który jest podłączony do szkieletu strony:

image

Kod JavaScript definiuje następujące aspekty:

· Zdarzenie onactivated, które reaguje w momencie uruchomienia aplikacji. Zdarzenie otrzymuje informacje od systemu operacyjnego, w jakim kontekście jest uruchomiona aplikacja (tu: launch) oraz jaki był poprzedni stan aplikacji (tu: terminated). Komplet danych pozwala nawigować użytkownika w odpowiednie miejsce już przy starcie aplikacji.

· Zdarzenie oncheckpoint, które pozwala odpowiednio reagować na uśpienie aplikacji, na przykład poprzez zapis informacji o tym, na jakim aktualnie jest użytkownik ekranie, danych, które wpisywał lub które przeglądał.

Aplikacja w momencie włożenia wykonuje wiele różnego rodzaju operacji, w tym:

image

· Uruchamia nowy proces oraz wątek główny aplikacji.

· Parsuje kod HTML, JS, CSS. To bardzo ważny punkt z punktu widzenia programisty, ponieważ zostajemy obdarci ze złudzeń, że kod pisany z językach Internetu dalej pozostaje interpretowany mimo tego, że wykorzystuje dość spory zasób elementów zarządzanych. Warto tutaj nadmienić, że parsowanie pozwala na dopuszczenie kodu do uruchomienia, który nie jest poprawny.

image

Model współistnienia aplikacji w ramach Windows RT mówi jasno o tym, że urządzenie powinno konsumować jak najmniej zasobów, by być efektywne energetycznie. Dlatego po raz pierwszy ze świata mobilnego do komputerów i tabletów przyszedł mechanizm pilnowania stanu aplikacji i przełączania go między Uruchomiona, Uśpiona, Wyłączona. System Windows pamięta stan Naszej aplikacji i wtłacza go do zmiennej za każdym uruchomieniem, przez co możemy odpowiednio zareagować.

image

Warto dodatkowo nadmienić, że kiedy uruchamiamy aplikację i chcielibyśmy przetestować jak działają Nasze zdarzenia do usypiania czy wskrzeszania aplikacji nie uda nam się obsłużyć tych zdarzeń w normlanym trybie. Dzieje się tak, dlatego, że Visual Studio prosi system operacyjny przy każdym włączeniu aplikacji by ta właśnie instancja nie podlegała prawom usypiania i wskrzeszania.

Możemy te tryby wymusić, przy włączonej aplikacji przełączmy się do Visual Studio i poszukajmy przycisku z listą prezentującą opcje, które chcemy przetestować w ramach cyklu życia aplikacji.

image

Zostało wspomniane już, że aplikacje są uruchamiane przez Internet Explorer 10. Jako programiści aplikacji internetowych przyzwyczailiśmy się do tego, że możemy podglądać kod podczas jego wykonania, śledzić jego działanie i ewentualnie podmieniać fragmenty kodu bez potrzebny ponownego uruchamiania serwisu. Uruchamiając aplikację Windows 8 napisaną w HTML nie działa skrót F12, który w przeglądarce uruchamiał narzędzia programistyczne.

Narzędzia te zostały wbudowane w Visual Studio 2012 i możemy je zobaczyć w akcji, uruchamiając program i ustawiając przerywnik w kodzie (breakpoint). Przykład poniżej:

image

Zmodyfikowałem funkcję onactivated, do której dopisałem kilka metod logujących istotne dla programisty rzeczy. Teraz, kiedy aplikacja w swoim wykonywaniu dojdzie do miejsca, gdzie jest ustawiony breakpoint przerwie wykonanie kodu i zaprezentuje nam konsolę JavaScript:

image

Oraz okno pokazujące hierarchię uruchomionego dotychczas kodu:

image

Na dziś wystarczy, powodzenia w swoich próbach uruchamiania HTML5 w Windows 8.

BizSpark Plus–samouczek dla tych, którym nie straszny grant na 60 tyś. dolarów

Grudzień 14, 2012 Dodaj komentarz

Zapraszam do kolejnego artykułu z cyklu Możesz lubić Microsoft, albo go nienawidzić – nie ma to znaczenia. Na koniec dnia liczy się bilans zysków i strat, a ten może lekko się “podkolorować” jeżeli skorzystamy choć z kilku ciekawych (darmowych) benefitów jakie daje nam uczestnictwo w globalnym programie w/w firmy.

O co chodzi?

Chciałbym Wam dzisiaj pomóc uzyskać grant na 60 tysięcy dolarów, który można wykorzystać na infrastrukturę Windows Azure i technologie skupione wokół tej platformy. Microsoft, prócz programu BizSpark, w którym otrzymujemy darmowe oprogramowanie i szereg mniejszych usług daje Nam możliwość ubiegania się o członkostwo w programie BizSpark Plus, BizSpark z grantem, czy BizSpark Azure –> nazw tyle, ile osób, które do niego przystąpiły.

Opisywałem na swoim blogu, jak proste jest założenie konta BizSpark – link tutaj.

Opisywałem również jak wiele rzeczy firma może uzyskać z programu BizSpark – zapraszam do wszystkich artykułów, które mają ten element w treści – link tutaj.

BizSpark Plus

Globalne założenie firmy Microsoft wskazuje drogę młodym firmom zdejmując obowiązek z nich płacenia za usługi i oprogramowanie, rozumiejąc, że po prostu na tym etapie pieniądze ważniejsze są w innych miejscach. To całkiem odmienne wrażenie, niż to które dzisiaj reprezentuje gro dużych firm.

Warunki umowy

Kwota dostępna w ramach grantu może być wykorzystana w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy. Warto tutaj nadmienić, że w pierwszym roku zasoby są za darmo, zaś w drugim roku płacimy 50% ceny właściwej za usługi w ramach Windows Azure.

Przekładając to na język biznesu. Jeżeli z 60 tyś dolarów w pierwszym roku wykorzystam 55 tyś wówczas ani grosza nie muszę zapłacić z wykorzystanych 55 tyś dolarów. Pozostała kwota 5 tyś dolarów posłuży do tego by w kolejnym (drugim) roku usługa była mnie tańsza. W tym przypadku w drugim roku dysponując kwotą 5 tyś dolarów i wykorzystaniu platformy na poziomie 7 tyś dolarów zostanie dokonana następująca kalkulacja:

[wykorzystane zasoby] – [pozostała kwota z grantu] = 2000 dolarów

[pozostała kwota z grantu] / 2 (50% zniżki) = 2500 dolarów

Czyli z 7000 dolarów zostanie nam do zapłacenia jedynie 4500 dolarów. Proste!

Kto może nam pomóc?

Dostęp do BizSpark na świecie jest nielimitowany, jednakże dostęp do BizSpark Plus już tak. Aby weryfikacja firm/pomysłów była sprawna Microsoft wybrał sobie w znaczących dla niego krajach co najmniej jednego partnera strategicznego, często fundusz inwestycyjny, który lokalnie pomaga dobierać firmy, które powinny skorzystać z oferty firmy Microsoft za darmo.

W Polsce mamy jeden fundusz/firmę partnerską, który aktualnie ma akredytację Microsoft na weryfikowanie i polecenie firm do progaramu BizSpark Plus. Firma to UBIK Business Consulting , która bardzo silnie jest związana z funduszem HardGamma i akceleratorem GammaRebels.

Firma Microsoft zaufała UBIK, ich doświadczeniu oraz rozeznaniu rynku startupów w Naszym kraju. Firma/Projekt, który jest zainteresowany pozyskaniem grantu jest skierowany na rozmowę z Krzyśkiem Kowalczykiem który jest osobą akredytowaną do polecenia ciekawych projektów firmie Microsoft celem uzyskania dofinansowania na 60 tyś dolarów. Warto tutaj podkreślić dwie rzeczy:

 • Microsoft nie bierze od Nas żadnego zabezpieczenia ani udziałów w firmie. To jest grant, nie inwestycja.
 • Nie musimy podpisywać umowy inwestycyjnej z firmą UBIK Business Consulting oraz podmiotami powiązanymi by zostać poleconym do projektu BizSpark Plus.

Poniżej wypowiedz Michała Bonarowskiego, z UBIK Consulting:
„Jesteśmy zaszczyceni mogąc już od 2008 roku brać udział w takim programie, jak BizSpark, szczególnie, że z tym programem wiążą się takie ikony rynku startupów, jak Techstars, Springboard, Seedcamp czy Startup Weekend. Ważne jest także to, że dzięki programowi BizSpark najlepsze startupy zyskują dostęp do wartościowej technologii i unikatowej wiedzy. Wsparcie nie powinno bowiem polegać jednie na inwestycjach kapitałowych, ale także transferze know-how i dobrych praktyk biznesowych. Dlatego uznajemy BizSpark za program, który pomoże startupom – także z naszego portfolio – sprawniej działać na konkurencyjnym rynku.”

Oto kilku partnerów, którzy razem z UBIK Business Consulting dołączyli już do programu BizSpark Plus:

 • TechStars (zasięg globalny)
 • Startup Weekend (zasięg globalny)
 • SeedCamp (zasięg globalny)
 • Founder Institute (zasięg globalny)
 • Fumec (zasięg globalny)
 • Springboard (Wielka Brytania)
 • TechCity (Wielka Brytania)
 • Eura Technologies (Francja)
 • DojoBoost (Francja)
 • Cietec (Brazylia)

 

Dlaczego wierzę, że się może udać?

Jedną z pierwszych firm już biorących udział w programie jest moja firma, PlaceChallenge (http://placechallenge.com/). Wierzę w ten program, wiem jak on działa i z polecam!!!

Inne firmy, które już w Naszym kraju korzystają z opisywanego grantu to Manubia.pl i Migam.pl

Kategorie:Azure, BizSpark Tagi: ,

Windows Store–certyfikujemy aplikacje cz.1

Grudzień 13, 2012 Dodaj komentarz

Rozpoczynam cykl artykułów, na temat potencjalnych problemów z certyfikacją aplikacji w Windows 8 Store i tym jak te problemy rozwiązywać.

Dzisiaj na moją skrzynkę zawitał niemiły email, który mówił o tym, że certyfikacja aplikacji się nie udała. Oto powód:

image

czyli mam zaznaczone w uprawnieniach aplikacji, że będę korzystał z Internetu, a nie napisałem w regulaminie po co… w ogóle nie zamieściłem regulaminu. Dobra nauczka, teraz wiem, że regulamin łączy się z używaniem Internetu i potrzebą napisania im po co go chce używać.

Wystarczy w projekcie odznaczyć

image

i możemy aplikacje wysyłać ponownie.

Kategorie:Windows 8 Tagi: ,

Windows Azure w BizSpark–wyciągnij 30 tysięcy dolarów w ciągu 18 miesięcy!

Grudzień 12, 2012 Dodaj komentarz

To kolejny artykuł z cyklu…Możesz lubić Microsoft, albo go nienawidzić – nie ma to znaczenia. Na koniec dnia liczy się bilans zysków i strat, a ten może lekko się “podkolorować” jeżeli skorzystamy choć z kilku ciekawych (darmowych) benefitów jakie daje nam uczestnictwo w globalnym programie w/w firmy.

Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wykorzystać w ciągu pierwszych 18 miesięcy zasoby Windows Azure w ramach swojej organizacji w najlepszy sposób.

 

Podstawy

Zacząć musimy od konta BizSpark. Konto BizSpark może założyć firma lub osoba, która ma dopiero pomysł. To bardzo ważne, ponieważ wiele osób myśli, że BizSpark jest tylko dla firm.

Jak założyć konto BizSpark piszę tutaj: link

Rozeznanie

Kolejny etap to zbadanie ile zasobów Windows Azure otrzymujemy faktycznie za darmo w ciągu 18 miesięcy. Tutaj pomocna będzie tabelka skopiowana ze stron Microsoftu:

 

image

Patrząc na tabelkę widzę konkrety, czyli ile godzin, gigabajtów, baz i pamięci cache w ciągu miesiąca mogę wykorzystać i podsumowanie – w ciągu całego okresu programu ochronnego BizSpark, czyli 18 miesięcy – mogę wykorzystać zasobów łącznie na kwotę do 3700 dolarów.

Schodzimy do świata realnego

1500h obliczeniowych jakie otrzymujemy w ramach subskrypcji darmowej miesięcznie w zupełności wystarcza do tego by uruchomić usługę w pełnym SLA (99,95%) na jednym rdzeniu albo bez SLA na dwóch rdzeniach.

W ramach tego otrzymujemy dostęp do panelu gdzie możemy uruchomić usługi na systemie Windows oraz Linux, mamy odstęp do baz danych SQL i jednego z dwóch modeli utrzymania aplikacji PaaS i IaaS. Wszystko brzmi rozsądnie.

Dodatkowo pamiętamy o prawie 4 tysiącach dolarów benefitów dla Naszej młodej firmy, co daje około 12 tysięcy złotych oszczędności.

Można więcej

Wyobraźmy sobie, że firma rośnie i potrzebuje więcej zasobów. Mamy wtedy dwie możliwości, albo zaczynamy płacić firmie Microsoft za dodatkowe godziny dodatkowych maszyn, które mają określoną liczbę rdzeni albo prosimy Naszych pracowników o pomoc… tak tak, nie przeczytaliście źle, prosimy Naszych pracowników (technicznych) o pomoc.

Zgodnie z BizSpark, każdy pracownik techniczny, może zostać dodany do licencji BizSpark uzyskując benefity bardzo podobne do tych jakie mamy my – założyciele firmy, założyciele konta BizSpark.

Instrukcja dodawania pracowników do konta BizSpark znajdziemy tutaj – link.

Każdy z pracowników, może założyć konto Azure w ramach swojego konta na BizSparku, co powoduje, że powyższa tabelka prezentuje możliwości nie Naszego BizSparka jako firmy, a prezentuje możliwości poszczególnych pracowników w ramach BizSpark.

Jak dodać konto Azure do dowolnej osoby (właściciel, pracownik) znajdziemy tutaj – link.

Prawdziwy limit

Każde konto BizSpark może mieć 8 kont pracowniczych, 1 założycielskie i 7 kont zwykłych pracowników. Powoduje to, że możliwości i oszczędności Naszej firmy mogą wzrosnąć z 3700 dolarów do 29,600 dolarów w okresie 18 miesięcy. Daje to ponad 1600 dolarów miesięcznie.

Zarządzanie

Prawdziwym problemem jest zarządzanie tyloma kontami, usługami na różnych kontach itp. Znaczy to był problem. Od niedawna Microsoft wprowadził dwie rzeczy, które znacząco przyśpieszą Nam cały proces:

 • Transfer danych w ramach konta i między kontami jest bardzo szybki. Jeżeli znamy tylko klucze do obu kont możemy dane przesyłać błyskawicznie, więcej na temat przyśpieszania Windows Azure pisałem tutaj.
 • Microsoft umożliwia dodanie więcej niż jednego administratora do konta, co powoduje, że logując się raz (na jedno liveid) mogę uzyskać dostęp do kilku kont Windows Azure na raz. Administratorów dodajemy na stronie  – link.

Przy odrobinie współpracy zadziwiająca i moim zdaniem bardzo dobra chmura firmy Microsoft może posłużyć nam na bardzo bardzo długo.

Powodzenia w swoich ekspertymentach!

Kategorie:Azure, BizSpark Tagi: ,

Kurs HTML5 i egzamin za darmo w Microsoft

Grudzień 10, 2012 2 komentarze

Ostatnio Microsoft sporo swojej uwagi poświęca technologii HTML5, z tego powodu chciałbym Was zaprosić do bardzo ciekawej inicjatywy, gdzie każdy może:

 • douczyć się HTML5
 • dostać kompletnie za darmo voucher na egzamin 100% free

 

image

Strona, która umożliwia to wszystko jest tutaj – link.