Strona główna > Azure, PlaceChallenge > Niespodziewany crash cloud service w Azure–radzimy sobie z problemem

Niespodziewany crash cloud service w Azure–radzimy sobie z problemem

Dzisiaj późną nocą niespodziewanie projekty uruchomione w ramach PlaceChallenge zaczęły selektywnie padać na Azure. Nie byłoby to dziwne gdyby nie to, że dotychczas wszystko działało poprawnie, nawet mimo tego, że ruch się zwiększył kilkukrotnie od czasu kiedy wpadliśmy na MarketPlace (sklep dla Windows Phone) do TOP 3 aplikacji (SERPENT).

Nic niestety nie udało się odszukać w logach aplikacji, czyli błędach wygenerowanych przez nasze api ani workery.

Szukamy problemów

Najpierw został aktywowany zdalny pulpit do instancji w chmurze Azure:
image

potem należało poczekać aż wszystko padnie, nie trwało to jednak długo – około 20-30min.
Następnym krokiem było zalogowanie się na portalu Azure Management, wybraniu usługi API, zakładki Instances (nasza usługa ma 4 kopie) i podłączenie się do każdej po kolei i sprawdzenie dziennika systemowego (Event Log)

image

To co udało się wydobyć:

Log Name:   Application
Source:    .NET Runtime
Date:     12/1/2012 12:36:49 AM
Event ID:   1026
Task Category: None
Level:     Error
Keywords:   Classic
User:     N/A
Computer:   RD00155D36AA81
Description:
Application: RemoteForwarderService.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.NullReferenceException
Stack:
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper+WrapperProxy`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].InvokeMethod(System.Runtime.Remoting.Messaging.IMethodCallMessage)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper+WrapperProxy`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].Invoke(System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessage)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(System.Runtime.Remoting.Proxies.MessageData ByRef, Int32)
  at System.Object.GetType()
  at System.RuntimeType.CheckValue(System.Object, System.Reflection.Binder, System.Globalization.CultureInfo, System.Reflection.BindingFlags)
  at System.Reflection.MethodBase.CheckArguments(System.Object[], System.Reflection.Binder, System.Reflection.BindingFlags, System.Globalization.CultureInfo, System.Signature)
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(System.Reflection.BindingFlags, System.Reflection.Binder, System.Object[], System.Globalization.CultureInfo)
  at System.Reflection.ConstructorInfo.Invoke(System.Object[])
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.<Wrap>b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+<>c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<Bind>b__0(System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.<Wrap>b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+<>c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<Bind>b__0(System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.<Wrap>b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+<>c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<Bind>b__0(System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.<Wrap>b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+<>c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<Bind>b__0(System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.<Wrap>b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+<>c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<Bind>b__0(System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.<Wrap>b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+<>c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<Bind>b__0(System.Func`2<System.Type,System.Object>)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]()
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.RemoteForwarder.Program.Main(System.String[])

Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
 <System>
  <Provider Name=".NET Runtime" />
  <EventID Qualifiers="0">1026</EventID>
  <Level>2</Level>
  <Task>0</Task>
  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2012-12-01T00:36:49.000Z" />
  <EventRecordID>5851</EventRecordID>
  <Channel>Application</Channel>
  <Computer>RD00155D36AA81</Computer>
  <Security />
 </System>
 <EventData>
  <Data>Application: RemoteForwarderService.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.NullReferenceException
Stack:
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper+WrapperProxy`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].InvokeMethod(System.Runtime.Remoting.Messaging.IMethodCallMessage)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper+WrapperProxy`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].Invoke(System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessage)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(System.Runtime.Remoting.Proxies.MessageData ByRef, Int32)
  at System.Object.GetType()
  at System.RuntimeType.CheckValue(System.Object, System.Reflection.Binder, System.Globalization.CultureInfo, System.Reflection.BindingFlags)
  at System.Reflection.MethodBase.CheckArguments(System.Object[], System.Reflection.Binder, System.Reflection.BindingFlags, System.Globalization.CultureInfo, System.Signature)
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(System.Reflection.BindingFlags, System.Reflection.Binder, System.Object[], System.Globalization.CultureInfo)
  at System.Reflection.ConstructorInfo.Invoke(System.Object[])
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.&lt;Wrap&gt;b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+&lt;&gt;c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].&lt;Bind&gt;b__0(System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.&lt;Wrap&gt;b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+&lt;&gt;c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].&lt;Bind&gt;b__0(System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.&lt;Wrap&gt;b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+&lt;&gt;c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].&lt;Bind&gt;b__0(System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.&lt;Wrap&gt;b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+&lt;&gt;c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].&lt;Bind&gt;b__0(System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.&lt;Wrap&gt;b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+&lt;&gt;c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].&lt;Bind&gt;b__0(System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at System.Linq.Enumerable+WhereSelectArrayIterator`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1&lt;System.__Canon&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+TypeBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get(System.Type)
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Common.TraceWrapper.&lt;Wrap&gt;b__0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+&lt;&gt;c__DisplayClass2`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].&lt;Bind&gt;b__0(System.Func`2&lt;System.Type,System.Object&gt;)
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel+FactoryBinding.GetInstance()
  at Microsoft.WindowsAzure.Internal.Common.InjectionKernel.Get[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]()
  at Microsoft.WindowsAzure.Plugins.RemoteForwarder.Program.Main(System.String[])
</Data>
 </EventData>
</Event>

mówiło jedynie o tym, że jakiś element Azure Framework padł. Bez pomysłu i bez żadnych konkretnych słów w Internecie postanowiłem zrobić upgrade systemów operacyjnych pod usługami. Od kilku miesięcy sztucznie podtrzymywaliśmy deployment wszystkiego na Windows 2008, tym razem zaryzykowałem i powiedziałem Azure…uruchom wszystko na Windows 2012.

Aby tego dokonać należy wejść do pliku ServiceConfiguration.Cloud.cscfg (w projekcie Azure) i zmienić linijkę:

<ServiceConfiguration serviceName="API" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration" osFamily="1" osVersion="*" schemaVersion="2012-10.1.8">


na

<ServiceConfiguration serviceName="API" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration" osFamily="3" osVersion="*" schemaVersion="2012-10.1.8">

Liczby oznaczają:

 1. Windows 2008 SP2
 2. Windows 2008 R2
 3. Windows 2012

Aktualnie wybrany system można sprawdzić na portalu Azure Management:

image

Podsumowanie

Z suportem zostało potwierdzone, że wersja Windows Server 2008 SP2 może mieć problemy z Azure Framework 1.8 – nie mieliśmy czas na duże śledztwo. Podmiana systemu zadziałała.

 1. Brak komentarzy.
 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: